تبلیغات
downloader3116

گونه های دیگر

ااطلاعات اندکی برای درمان بیماری های مربوط به گونه های خارج از محدوده ی باسیلوس کریوس وجود دارد.جنتا مایسین در برخورد با یک مورد از چشم درد باسیلوس لیچنتی فورمیسم موثر بودو سفالوسپورین در برابر عفونت های چرکی باکتری لیچنتی فورمیسم موثر بود.پنی سلین و مشتقات ان ویا سفالوسپورین شاد بهترین انتخاب برای عفونت هایی است که از گونه های دیگر باکتری ها ایجاد می شود.در مقاله وبر در 1998 از جمله جدا سازی های باسیلوس مگاتریوم و باسیلوس پامیلیس و باسیلوس سابتیلیس و باسیلوس سیرکولانس و باسیلوس لیچنتی فرمیسم به همراه 5 کشت از باسیلوس پلی میکسا و سه کشت پرورش یافته از خون انجام داد که بیشتر از 95 درصد نسبت به ایمیپنم وسیپرو فلاکساسین وونکو مایسین مستعد بودند در حالی که بین 75 تا 90 درصدشان نسبت به پنیسلین و سفالوسپورینوکلرامفنیکل حساس بودند.جدا سازی های باسیلوس پلی میکسا و باسیلوس سیرکولانس بیشتر از کشت های گونه های دیگرمایل به مقاومت در برابر پنی سلین و سفالوسپورین بودند. امکان دارد که برخی یا تمامی کشت ها مانند باسیلوس سیرکولانس می توانستند در پنی باسیلوس یا باسیلوسپلی میکسا وقف داده شوند.

یکی از عفونت های زخم های شناخته شده ی انسان بوسیله ی یک ارگانیسم شناخته شده مانند باسیلوس سیرکولانس نسبت به درمان بوسیله ی  اموکسی سیلین و فلاکسیسیلین پاسخ نداد اما با کلیندا مایسین رفع شد.

یک عفونت چرکی عود کننده باسیلوس سابتیلیس در یک بیمار دو جدا سازی را نتیجه می دهد که هر دو انها قابل باز یابی است.یک جدا سازی در مقابل پنی سلین ،اریترو مایسین،ریفامپین و نوونا بیوسین حساس بود اما در مقابل کلرا مفنیکل مقاوم بود. یک کشت از باسیلوس سیرکولانس که از نمونه ای از کلینیک ایتالیا جدا شده است در برابر ونکو مایسین مقاومت نشان می دهد .

پیشگیری و کنترل

عفونتهای چلی پایییک مشکل با یک ارگانیسم نیست انتقال انسان به انسان خیلی کم یاب و عفونت مستقیم از خاک کم است هر چند خاک یک مخزن اصلی از این جانوران است و اسانهای زیادی را الوده میکند . در کشور های عاری از بیماری گند زدایی فراورده های دامی وارداتی از برای جلو گیری از شیوع این بیناری ها ظروری است.مو و پشم میتواند به وسیله ی فرمالدهید گند زدایی شود پوست و استخوان خوراکی با حرارت دادن.

کشت واکسن اسپور زنده را لاقر می کند ولی کشت غیر کپسولی برای واکسیناسیون حیوانات در 1930 معرفی شد.و اسپور های این کشت امروزه در مبنای اساس واکنشهای چهار پایان در بخش های مختلف دنیا باقی اند.

پیوست تکمیلی

نام ارگانیسم :

باسیلوس سرئوس باکتری گرم مثبت ، هوازی اختیاری و و اسپورزا می باشد که سلولهای آن به شکل میله ای بزرگ می باشند و اسپورها به صورت اسپورانژیم ، متورم نمی گردند . این خصوصیت و سایر خصوصیات ، شامل ویژگیهای بیوشیمیایی ، نمایانگر و تمیزدهنده ی حضور باسیلوس سرئوس می باشد و همچنین این خصوصیت ها بین گونه های باسیلوس سرئوس مشترک است .

تفاوت میان موکوئید ، باسیلوس توریژنسیس و باسیلوس آنتراسیس بر پایه ی تشخیص جنبندگی (جنبندگی بیشتر باسیلوس سرئوس) ، حضور کریستالهای سمی (باسیلوس تورینژنسیس) فعالیت همولیتیک (باسیلوس سرئوس و سایر بتاهمولیتیک ها در حالیکه باسیلوس آنتراسیس معمولا غیر همولیتیک است ) و رشد ریزوئید که خصوصیت باسیلوس سرئوس واریته موکوئید می باشد ؛ تعیین می گردد .

• طبیعت بیماری حاد :

مسمومیت غذایی باسیلوس سرئوس یک توصیف کلی است همچنین دو نوع مشخص از گونه های بیماری ایجاد شده توسط دو متابولیت مشخص ایجاد می گردد .

گونه ی اسهالی بیماری بوسیله ی پروتئینی با وزن مولکولی بالا ایجاد می شود در حالیکه بنظر می رسد نوع استفراغ آور بیماری توسط پپتید مقاوم به حرارت با وزن مولکولی کم ایجاد می شود .

• طبیعت بیماری :

نشانه های بیماری ایجاد شده توسط باسیلوس سرئوس اسهالی و مسمومیت غذایی ناشی از آن ، مشابه نشانه های مسمومیت غذایی کلستریدیوم پرفریژینس می باشد .

اولین نشانه ها ، اسهال آبکی ، دردهای ماهیچه ای شکمی ، و درد حاصله بمدت 15 – 6 ساعت پس از مصرف غذای آلوده می باشد .

استفراغ ممکن است همراه با اسهال باشد . اما استفراغ نسبتا شایع تر است . در بیشتر مواقع نشانه ها در مدت 24 ساعت بروز می کند . نوع تهوع آور مسمومیت غذایی به کمک نشانه های تهوع و استفراغ طی زمان 0.5 تا 6 ساعت پس از مصرف غذای آلوده ، شناسایی می گردد .

همچنین درد عضلات شکمی و گرفتگی آن و یا اسهال ممکن است رخ دهد . طول دوره ی نشانه های بیماری کمتر از 24 ساعت است . نشانه های اینگونه از مسمومیت غذایی به موازات مسمومیت غذایی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس می باشد . برخی از زیر گونه های باسیلوس سویتیلیس و باسیلوس لیشنی فرمیس از گوشت مرغ و گوسفند پدید آورنده ی مسمومیت غذایی جدا شده است .

این ارگانیسم ها اثبات کننده ی تولید سموم بسیار مقاوم به حرارت می باشد که ممکن است مشابه سم تهوع زای مشابه باسیلوس سرئوس باشد .

حضور تعداد زیاد باسیلوس سرئوس (بیشتر از 10 به توان 6 ارگانیسم بر گرم) در غذا ، نشان دهنده ی رشد فعال ارگانیسم ها در رسیدن آن به مرز خطر آفرینی برای سلامتی می باشد .

• تشخیص علائم بیماری در انسان :

تعیین باسیلوس سرئوس بوسیله ی یک محلول شناساگر در یک ماده ی غذایی نیازمند :

1 . جداسازی گونه های مشابه سروتیپی از غذاهای مشکوک یا مدفوع یا استفراغ بیمار

2 . جداسازی تعداد زیادی از سروتیپ های شناخته شده ی باسیلوس سرئوس که موجب بیماری های غذایی می گردند و جداسازی آنها از مدفوع ، استفراغ و یاهوای آلوده

3 . جداسازی باسیلوس سرئوس از غذاهای مشکوک و تعیین میزان انتروتوکسین زایی آن به کمک تست سرمی (سم مولد اسهال) یا تست بیولوژیکی (اسهال و استفراغ) می باشد .

سریع ترین راه اولیه ی شناخت نشانه های شکل استفراغ آور بیماری ، همراه ساختن آن با برخی غذاهای شاهد که اغلب برای تشخیص نشانه های این نوع مسمومیت غذایی کافی است ، می باشد .

• غذاهای وابسته :

انواع متعددی از غذاها شامل گوشت ها ، شیر ، سبزیجات و ماهی با گونه ی اسهالی مسمومست غذایی در ارتباط هستند .

برو گونه ی تهوع آور مسمومیت به طور عمومی با محصولات برنج در ارتباط است . به هر حال سایر محصولات نشاسته ای مثل سیب زمینی ، پاستا و انواع پنیر نیز با این نوع مسمومیت در ارتباط می باشند .

مخلوط های غذایی مثل سسها ، پودینگ ها ، سوپها ، کاسرولها ، کلوچه ها و سالاد ها نیز در بسیاری از اوقات در زمینه ی وقوع مسمومیت های غذایی نقش ایفا می کنند .

• فراوانی تکرار بیماری :

در سال 1980 ، 9 مورد از این بیماری به مراکز کنترل بیماری گزارش شد که ناشی از گوشت گاو ، بوقلمون و غذاهای مکزیک بود . در سال 1981 ، 8 مورد گزارش شده ناشی از برنج و صدف بود . سایر موارد بدلیل تشابه نشانه های مسمومیت غذایی استافیلوکوکوس اورئوس (گونه ی استفراغ آور باسیلوس سرئوس) یا کلستریدیوم پرفریژنس (باسیلوس سرئوس اسهال زا) تشخیص داده نشد .